રોજ ઘરના દરવાજા પાસે કરો આ 1 ઉપાય
Post - Link: રોજ ઘરના દરવાજા પાસે કરો આ 1 ઉપાય

નેગેટિવિટીની સાથે ગરીબી થશે દૂર

Mavi Sanjay Raju Bhai
He also slapped the two enforcement officers in the face with a single sheet of paper saying, ‘I gave f*****g notice'.
Post - Link: He also slapped the two enforcement officers in the face with a

Genius who helped found Bitcoin movement kicked council worker in bottom

Shaun Loughlin
Creator - NDTV
Creator - NDTV
today at 12:36. Facebook
Nikhil Kumar
This isn't the first time that Trump has said he talked to Cook about a big manufacturing facility.
Post - Link: This isn't the first time that Trump has said he talked to

Trump says Apple promised to build 'three big plants' in the United States

બધી ભાષાઓ ભુલાઇ જાય એવો વરસાદ
#MonsoonInGujarat #DBGujarat
Post - Link: બધી ભાષાઓ ભુલાઇ જાય એવો વરસાદ

જુઓ તસવીરો અને વાંચો આ અહેવાલ

VIDEO: આ દેશમાં કીડાએ મચાવ્યો આતંક
Post - Link: VIDEO: આ દેશમાં કીડાએ મચાવ્યો આતંક

સરકારને જાહેર કરવી પડી કટોકટી

Police stopped a Range Rover Evoque in the city centre
Post - Link: Police stopped a Range Rover Evoque in the city centre

Police arrest four teens after Range Rover and BWM carjackings

Sandra El Shiek Hassan
Nazim Uddin
Sharandeep Virdee
A Cozy Outdoor Dining Space with a Gravel Floor
More Ideas: [ Tinyurl.com Link ]
Post - Photo: A Cozy Outdoor Dining Space with a Gravel Floor

Timeline Photos

Cindy Friedman is far from a newcomer on Beacon Hill.
Post - Link: Cindy Friedman is far from a newcomer on Beacon Hill

Cindy Friedman wins state Senate seat - The Boston Globe

Creator - NDTV
Creator - NDTV
today at 12:31. Facebook
"They seem to have drowned in the #flood waters. The bodies were found buried in muck," AB Parmar, a police inspector at the scene #GujaratFloods
Post - Link: "They seem to have drowned in the flood waters The bodies were

17 Members Of Same Gujarat Family Found Dead In Floods: Police

Lovgin Sebastian
Nik Saraf
"Wir konnten nicht länger zuschauen, wie Daesh Schwule von Häusern wirft."
Post - Link: "Wir konnten nicht länger zuschauen wie Daesh Schwule von Häusern wirft "

Diese LGBT-Miliz kämpft in Syrien gegen den IS

Creator - NDTV
Creator - NDTV
today at 12:13. Facebook
Creator - NDTV
Creator - NDTV
today at 12:35. Facebook
#RightToPrivacy | A nine-judge constitution bench is considering whether privacy is a fundamental right of every citizen in a case that could have implications for the #Aadhaar biometric identity program
Post - Link: RightToPrivacy | A nine judge constitution bench is considering whether privacy

'Privacy Is A Basic Right, But...': Centre In Supreme Court

More details on the early morning attack
Post - Link: More details on the early morning attack

BMW driver beaten and left for dead in 3.30am carjacking

अलगाववादियों का अब्बा अब तक आजाद क्यों?
Post - Video: अलगाववादियों का अब्बा अब तक आजाद क्यों

#TaalThokKe Special Edition

भवेश कुमार झा
Gauri Shankar Kapoor
Amanatullah Shaikh Raipuri
Creator - WYMT
Creator - WYMT
today at 12:28. Facebook
A Knox County woman is facing charges after police say she stole two shotguns and then pawned them.
Post - Link: A Knox County woman is facing charges after police say she stole

Woman charged with burglary after stolen shotguns found in pawn shop

David L. Burnworth
Creator - NDTV
Creator - NDTV
today at 12:26. Facebook
Rajya Sabha walkout led by senior Congress leader Digvijaya Singh, after Agriculture Minister Radha Mohan Singh made the point that farmer suicides form only 8-10% of the total suicides in the country
Post - Link: Rajya Sabha walkout led by senior Congress leader Digvijaya Singh after Agriculture

On Farmers' Suicide, Digvijaya Singh's Jibe And A Walkout In Rajya Sabha

BC Das
Muddasser Nabi
Shankar Prasad Gupta