Facebook ID: 100022176727703
Facebook Username:
Facebook Name: Creator - Bii Nguyễn
Không có người phụ nữ nào ngu đến mức không biết mình bị phản bội :)
Chỉ là họ tôn trọng mối quan hệ của mình <3
Hơn cả lòng tự trọng thôi
Vậy mà tất cả nhưng gì họ nhận được là từ phản bội lén lút chuyển sang dối trá công khai 0:)
#lùn
Post - Photo: Không có người phụ nữ nào ngu đến mức không biết mình

Nguyễn's cover photo

Bii Nguyễn