Facebook ID: 100009531314938
Facebook Username:
Facebook Name: Creator - Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh posted on 08/25/2017
Post - Photo: Nguyễn Văn Linh posted on 08/25/2017

Văn Linh's cover photo

Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau ca chiều, ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em
Chỉ lúc chẳng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình :')))
-cố lên anh,e cũng đang gian nan lắm chả biết có lên đi hay ko :3
Post - Link: Mẹ bên đây tuyết rơi nhiều lê chân về sau ca chiều

Nước Ngoài - Phan Mạnh Quỳnh | Bài hát, lyrics

mp3.zing.vn
Toản Lê
Duy Tiên
Nguyễn Văn Linh posted on 07/02/2016
Post - Gif: Nguyễn Văn Linh posted on 07/02/2016