Facebook ID: 100005188479806
Facebook Username: duongwx
Facebook Name: Creator - Nguyễn Dưỡng
Nguyễn Dưỡng
Nguyễn Dưỡng
12/08/2017 at 12:58. Facebook
Xem xong lại nhớ thời học sinh quá các bác ạ
Post - Link: Xem xong lại nhớ thời học sinh quá các bác ạ

DM TV

facebook.com
Phạm Công Quảng
Nguyễn Thị Huyền Trang
Many thanks to Song Anh and Đinh Hải Anh
Post - Link: Many thanks to Song Anh and Đinh Hải Anh

DM TV

youtu.be
click vào link để xem bản full nhé các chế
Post - Link: click vào link để xem bản full nhé các chế

DM TV

facebook.com
Nguyễn Dưỡng posted on 10/07/2017
Post - Photo: Nguyễn Dưỡng posted on 10/07/2017

Dưỡng's cover photo

Nguyễn Dưỡng
Tú Thanh
Tú Thanh
08/10/2017. Facebook
Test em đàn mới giá hạt giẻ chất lượng hạt xoàng của ban Lê Minh. Công nhận là đàn tốt, mà giá ổn. Thanks nhé!!! Ahihi
P/s:bạn bè bao nhiêu năm mà nó éo bớt cho xu nào. Kẹt vc...
Đỗ Văn Nam Thuý Vũ Thảo Em Nguyễn Dưỡng Vũ Hữu Đạt Đạt Vũ Như Đạt Nguyễn Hoàng Anh
Post - Video: Test em đàn mới giá hạt giẻ chất lượng hạt xoàng của

Phai dấu cuộc tình guitar

FACEBOOK.COM
Lê Minh
Nguyễn Dưỡng posted on 07/22/2017
Post - Link: Nguyễn Dưỡng posted on 07/22/2017

BEAT QUOTES

facebook.com
Điển Nguyễn
Thảo Em
Thảo Em
07/10/2017. Facebook
M.n like và share giúp mk nha
Post - Photo: M n like và share giúp mk nha

Thành đoàn Hải Phòng

Tú Thanh
Tú Thanh
06/19/2017. Facebook
Bản không hoàn hảo!!!
Post - Video: Bản không hoàn hảo

Chia tay tuổi học trò

FACEBOOK.COM
Khô máu luônnnnnnnnnnnn...
Đùa đấy mai đi học :)
Post - Photo: Khô máu luônnnnnnnnnnnn 
Đùa đấy mai đi học :

Troll Bóng Đá

Điển Nguyễn
Phạm Thành Đông
Bọn nó sẽ bảo khuyết điểm đều đúng và ưu điểm toàn sai cho xem
Post - Photo: Bọn nó sẽ bảo khuyết điểm đều đúng và ưu điểm toàn sai cho xem

12 cung hoàng đạo yêu

Nguyễn Thái
Chuột Hiền
nghĩ bố mày đùa à con
Post - Link: nghĩ bố mày đùa à con

Những Câu Nói Hay Nhức Nhói

gifape.com
Share nào =)) Nguyễn Dưỡng
Post - Link: Share nào =  Nguyễn Dưỡng

Dưỡng

facebook.com